Výzvy ›› Riešenia ›› Výsledky

Xerox C60 ocenenie BLI PRO Award na rok 2016

BLI PRO Award je prestížne ocenenie udeľované najlepším zariadeniam v kategórii produkčných tlačových zariadení.

Produkčný stroj Xerox C60 získal ocenenie v kategórii "Entry Production" najmä za:

  • Schopnosť potlačiť širokú škálu médií vrátane syntetických a špeciálnych.
  • Automatizáciu nastavenie SIQA - pozície obrazu na hárku, nastavenie predo-zadnej sútlače a korekcie homogenity plochy.
  • Koncept užívateľsky vymeniteľných dielov vrátane fixačnej jednotky.
  • Mimoriadnu stabilitu farieb v reálnych prevádzkových podmienkach.

Pre koncového zákazníka je toto ocenenie zárukou, že v podobe Xerox C60 alebo C70 získa to najlepšie riešenie pre vstup do oblasti digitálnej produkcie na rok 2016.

Viac informácií