Výzvy ›› Riešenia ›› Výsledky

Správa tlačového prostredia

Vzdialená správa vášho tlačového prostredia pomocou SW nástrojov, pri ktorej tlač a tok dokumentov ostanú neodmysliteľnou súčasťou vašej spoločnosti bez toho, aby ste o nich vedeli a museli riešiť vzniknuté problémy.
Proaktívne sledovanie stavu zariadení, ktorým zabezpečíme odstránenie závady ešte pred jej vznikom a spotrebný materiál bude vždy k dispozícii.


HLAVNÉ ČRTY SLUŽBY:

 • vzdialené sledovanie stavu zariadení a operatívny servisný zásah v prípade potreby bez akejkoľvek akcie od zákazníka
 • automatické dodávanie nových a odvoz prázdnych tonerov
 • pravidelná technická kontrola zariadení bez objednávania
 • nepretržitá optimalizácia a zefektívňovanie tlače podľa vyťaženosti jednotlivých
 • zariadení na základe objemov tlače
 • automatické aktualizácie SW

ĎALŠIE MOŽNOSTI SLUŽBY:

 • podrobné rozúčtovanie nákladov po nákladových strediskách, možné až na jednotlivé PC stanice
 • výmena tonerov priamo v zariadení
 • pravidelné dodávanie a dopĺňanie papiera do zariadení

PRIDANÁ HODNOTA PRE SPOLOČNOSTI:

 • priama úspora nákladov v cenách zariadení, servisu a materiálu
 • nepriama úspora nákladov v čase vašich zamestnancov, ktorí budú môcť venovať 100% času svojej pracovnej náplni
 • spolupráca je v obchodnopravnej rovine s prípadnými sankciami pri nedodržaní zmluvných podmienok
 • bez účtovania odpisov a evidencie majetku
 • jednoduchšie finančné plánovanie