Výzvy ›› Riešenia ›› Výsledky

Servis


Na predávané zariadenia poskytujeme autorizovaný servis, ktorý je zabezpečený školenými technikmi priamo od výrobcov zariadení.
Ponúkame tri druhy servisnej strarostlivosti o vaše zariadenia.

Vyberte si službu, ktorá vám najviac vyhovuje z pohľadu:
 • interných nastavení
 • transparentnosti prevádzkových nákladov
 • plánovania výdavkov
 • personálneho zabezpečenia ohľadom prevádzky zariadenia/í

1. PLNÉ SERVISNÉ A MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENIE

Fakturácia: platba za vytlačené strany

ZAHŔŇA

 • prácu a cestu servisného technika
 • záruku počas celej doby zmluvy
 • spotrebný materiál - tonery, valce a pod.
 • náhradné dielce

NEZAHŔŇA

VÝHODY

 • bezstarostná prevádzka
 • záruka počas trvania kontraktu
 • ľahké plánovanie mesačných nákladov
 • garancia dodávky spotrebného materiálu ON TIME

NEVÝHODY

 • viazanosť na dohodnutú dobu

2. SERVISNÉ ZABEZPEČENIE, MATERIÁL FORMOU OBJEDNÁVKY

Fakturácia: paušálna platba za servisné služby, platby za spotrebný materiál na základe objednávok

ZAHŔŇA

 • prácu a cestu servisného technika
 • zákonnú záruku

NEZAHŔŇA

 • spotrebný materiál - tonery, valce a pod.
 • náhradné dielce

VÝHODY

 • pravidelná údržba, čo predlžuje životnosť zariadenia
 • garancia nástupu technika na základe zmluvy

NEVÝHODY

 • negarantované dodávanie spotrebného materiálu a náhradných dielcov v čase potreby
 • neplánované investície

3. SERVIS A MATERIÁL NA ZÁKLADE OBJEDNÁVOK

Fakturácia: platby za servis a spotrebný mareriál na základe objednávok

ZAHŔŇA

 • zákonnú záruku

NEZAHŔŇA

 • všetko hradí zákazník na základe

VÝHODY

 • bez viazanosti

NEVÝHODY

 • bez garancie nástupu technika v požadovanom čase, čo môže ohroziť prevádzku zariadenia
 • negarantované dodávanie spotrebného materálu a náhradných dielcov v čase potreby
 • neplánované vysoké investície v prípade vážnej poruchy