Výzvy ›› Riešenia ›› Výsledky
OptimiDoc
OptimiDoc
All-in-one riešenie poskytujúce nástroje pre tlač, skenovanie, zabezpečenie a reporting. Vhodný pre malé a stredné spoločnosti, pomocou ktorého rozšírite možnosti multifunkčných zariadení o ďalšie funkcie a nástroje, ktoré vám uľahčia každodennú prácu a pomôžu optimalizovať firemné procesy.
Xerox CentreWare Web
Xerox CentreWare Web
CentreWare Web vám prináša výhody pridanej produktivity, ktoré očakávate pri manažmente zariadení. Tento nástroj, dokáže cez internetový prehliadač inštalovať, konfigurovať, riadiť, monitorovať a reportovať všetky sieťové tlačiarne a multifunkčné zariadenia – bez ohľadu na výrobcu... a zadarmo!
FreeFlow IV Design Express
FreeFlow IV Design Express
Vynikajúci nástroj na vytváranie variabilných tlačovín. Jedná sa o doplnok (plug-in) do obľúbeného návrhového prostredia InDesign firmy Adobe (od verzie CS4).
Ysoft SafeQ
Ysoft SafeQ
Inteligentné modulárne riešenie pre správu tlače, kopírovania a skenovania.
SafeQ pomáha spoločnostiam znižovať náklady, zvyšovať zabezpečenie dokumentov a produktivitu - to všetko s ohľadom na udržateľnosť a ekológiu.
Ysoft Payment System
Ysoft Payment System
Riešenie vhodné pre vzdelávacie inštitúcie, verejné knižnice, alebo akékoľvek iné inštitúcie, ktoré si účtujú za tlač, kopírovanie a skenovanie.